Semalt Analytics: Innovaatiot ja digitaalimuutokset nykypäivän liiketoiminnan maailmassa

Digitaalinen muutos (tunnetaan myös nimellä häiriö tai liiketoiminnan muutos) tarkoittaa yritysten ja niiden toimintamuotojen siirtymistä teknologia-alalle, kun taas perinteinen johtaminen kokee muutoksia. Digitaalimuutos on tärkeä kaikenlaisille yrityksille, olivatpa ne pieniä, keskisuuria tai suuria yrityksiä. Siksi häiriö voidaan havaita lääketieteen, kaupan, ohjelmistojen, logistiikan tai jopa automaation alueella. Innovaatioiden käyttö liiketoiminnassa on avain erinomaisen digitaalisen liiketoimintakokemuksen tarjoamiseen sekä työntekijöille että asiakkaille.

Lisa Mitchell, Semaltin asiakasmenestyspäällikkö , antaa kuvan siitä, kuinka innovaatiot muuttavat nykypäivän yritysmaailmaa.

Paras tapa pysyä kilpailussa eteenpäin nykypäivän yritysmaailmassa on kyky toimittaa räätälöityjä sovelluksia liiketoiminnan mukavuuksilla. Digitaalisen muutoksen pääasiallinen perusta on asiakaskokemuksen parantaminen ja toiminnan kustannusten alentaminen. Digitaalimuutos on kuitenkin enemmän kuin uuden tekniikan parantaminen. Se koskee myös organisaatiokulttuuria.

Organisaatioiden tulisi vastata dynaamisiin yritysten vaatimuksiin, liiketoimintaympäristön muutoksiin ja innovoida nykyaikaisia lähestymistapoja. Minkä tahansa yrityksen IT (tietotekniikka) -tiimien ja johtajien tulee työskennellä yhdessä jatkuvan kehityksen suuntaan, ajaa innovaatioita ja vastata liiketoiminnan vaatimuksiin. Pohjimmiltaan tämä muodostaa digitaalisen muutoksen - alentaa kustannuksia, nopeuttaa yritystoimintaa, tuo positiivista muutosta osaamismalliin, ihmisiin ja prosesseihin ja parantaa markkinointiaikaa.

Keskeisiä liiketoiminnan muutoksia edistäviä tekijöitä ovat markkinakysyntä, kuluttajakäyttäytyminen, innovatiivinen tekniikka sekä ympäristöä koskevat näkökohdat. Teknologiset innovaatiot johtavat teknologisten yritysten muutoksiin. Yrityslogistiikan tulisi ottaa käyttöön uusi tekniikka, kuten pilvi, RAD, Internet ja iso data, ja kääntyä pois vanhoista järjestelmistä. Lisäksi teknologiset innovaatiot tunnustetaan laajasti organisaatiossa. Ne lisäävät nopeutta, tuottavat tehokkaampia tuloksia, alentavat kustannuksia ja tuovat lisäarvoa yrityksessä.

Asiakaskäyttäytyminen on toinen merkittävä tekijä digitaalisessa muutoksessa. Mitkä ovat asiakkaiden odotukset ja vaatimukset organisaatiolta (ja teknologiset tarpeet liiketoiminnan tarpeiden täyttämisessä)? Asiakkaat haluavat parannetun teknologisen kapasiteetin yhdistettynä helppokäyttöisyyteen. Tässä suhteessa yritysten on käsiteltävä ulkoisia tekijöitä, kuten muuttuvaa taloutta, liikekumppanien vaatimuksia, markkinakilpailuja ja sääntelylakia. Asiakkaiden vaatimuksilla ja teknologian kapasiteetilla tarpeiden tarjoamisessa on moninainen merkitys. Esimerkiksi alhaisemmat kustannukset ja parantuneet ominaisuudet ovat kaksi ilmeisintä tulosta. Lisäksi Accenture Interactive -yrityksen suorittama Forrester Consulting -tutkimus osoitti liiketoiminnan muutoksen avaintekijät asiakastyytyväisyytenä, lisäsi ideoiden nopeutta ja kannattavuutta.

Menestyvä häiritsevä muutos riippuu nykyaikaisesta organisaatiokulttuurista ja digitaalisesta kypsyydestä. Nämä yksityiskohdat on korostettu alla:

  • Asiakas vaatii. Asiakkaat odottavat ilahduttavaa kokemusta kaikista toimituskohdista. Varmista siis, että organisaatiosi saavuttaa kuluttajien uskollisuuden ja että asiakkaat puhuvat aina tuotemerkistä.
  • Prosessisuuntaus. Työntekijöiden aktivointi ja prosessien digitalisointi parantavat tietopohjaista päätöksentekoa, mikä johtaa toiminnan yleiseen avoimuuteen ja parempaan suorituskykyyn.
  • Liiketoiminnan innovaatiot. Nykyisten liiketoimintamallien tai uusien digitaalisten tuotteiden digitalisointi, joka ylittää vallitsevat liiketoimintavaatimukset, vastaa muuttuviin liiketoimintavaatimuksiin ja edistää uusia innovatiivisia palveluita ja tuotteita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että digitaalimuutos on todellinen muutos, joka aiheuttaa myrskyn yritysmaailmassa. Yritystoiminnan muutoksen vaikutus näkyy paitsi toiminnassa myös organisaation kaikilla tasoilla ja toimialarakenteilla. CIO: t ja yritysjohtajat pyrkivät varmistamaan, että innovaatiot yhdessä liiketoiminnan muutoksen kanssa johtavat yritystä, tuottavat arvoa ja tuovat tuottavia muutoksia.

mass gmail